В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА ЩЕ ПРИВЛИЧАТ ТУРИСТИ С НОВИ МАРШРУТИ

 С нови маршрути и продукти в трансграничния регион Добрич-Констанца ще привличат туристи. Те са част от проекта проект "Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената", финансиран по програма INTERREG V-A Румъния- България. Партньор по проекта от българска страна е Историческият музей в град Каварна.
 Основната цел на проекта е оптимизиране на туристическия потенциал на трансграничния регион Румъния – България чрез диверсифициране на туристическата оферта на региона с предимство за научния туризъм, съобщи директорът на ИМ-Каварна Пенко Георгиев.
 Инвестициите по проекта са насочени към използването на новите технологии в наблюдение на небесните тела като основа за развитие на нов за региона на Каварна туризъм – научния, с фокус върху астрономията.
 В рамките на проекта е изработена Стратегия за развитие на природното и културно наследство в трансграничния район чрез неговото възстановяване и популяризиране. Въз основа на направените проучвания са разработени и два туристически маршрута:
 Маршрут №1 "По пътя на птиците и езерата на Добруджа" включва забележителности от територията на Добричка област: Водопадите, Ботаническа градина и Тузлата /Балчик/, Чешмите /Каварна/, музей "Добруджа и морето", залив Болата, и от територията на окръг Констанца, Румъния – Калатис (Мангалия), Томи (Констанца), Хистрия (Истрия).
 Маршрут №2 "Скални феномени и културно-историческото наследство на Добруджа" включва
Регионален исторически музей Добрич, крепост Залдапа /Крушари/, Крепост Палматис /Оногур/, Крепост Дионисополис и храм на Кибела /Балчик/, Исторически музей Каварна, Крепостта Бизоне и хълм Чиракман /Каварна/, а от територията на Румъния –  Крепост и музей Калатис, Мангалия, Констанца – Античен град,  Музей за национална история и археология и Римска сграда с мозайка, Крепост Хистрия, Музей Адамклиси, Музей и Крепост Аксиопол, Крепост Улметум.
 По проекта са разработени три нови туристически продукта: "Навигация по звездите" съчетава
научния компонент с любовта към морето. Чрез него туристът получава информация как да се
ориентира в Черно море, използвайки нощното небе като ориентир.
  "Origins" (Корени) е туристически трансграничен маршрут в района на Констанца-Добрич, който обхваща археологически обекти, представени по атрактивен и интерактивен начин във виртуална реалност. За тази цел Историческият музей в Каварна и Планетариумът разполагат със специални очила, за може туристът да получи ново преживяване, базирано на виртуалната и добавена реалност.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване