ДОБРА НОВИНА ОТ СУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

 Екипът на СУ „Панайот Волов“, град Шумен се включи в първия випуск на новата програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. За програмата са одобрени 26 училища от цялата страна.
 Програма „Училища за пример“ е двугодишна и се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“. Участието в обучения и менторска подкрепа са безплатни за училищните екипи.
 От мерки за безопасност обучението се провежда изцяло онлайн. Всеки ден са предвидени видеоконференти сесии и самостоятелна работа по 4 часа на ден. В програмата се включени и различни принципи на учене чрез преживяване.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване