ДОБРИЧКАТА БИБЛИОТЕКА С НОВ СКЕНЕР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 Новозакупеният скенер е на т.н. панорамен принцип, подходящ за всякакви книги, папки и листови и подвързани документи с формат до А3, изключително бърз, при сканиране разпознава българския език и може да произведе файл с възможност за търсене, има възможност сам да стартира сканирането след обръщане на страница, или да се сканира с педал или специализиран бутон. С възможност да бъде ползван в 3 режима на работа - безжичен - сканиране и възможност да се изпрати сканираното копие в облака на CZUR, свързан към компютърна конфигурация - сканиране и обработка на изображението, както и възможност за видео презентации.
 На потребителите скоро ще бъде предоставена възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека", персонално пространство за регистрираните читатели, който включва достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн - презаписване на заета  литература и др.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване