ОПАСНИ ДЪРВЕТА В ШУМЕНСКОТО ПЛАТО

 Старите букови дървета представляват своеобразна опасност за туристите в природен парк "Шуменско плато". В парка наблюдаваме падане на възрастни дървета в някои букови насаждения, посочи директорът на РДГ- Шумен  Емил Гелов.
 “Опасно е да се ходи на разходка в стара букова гора на платото в силен вятър. Засега този проблем е ограничен, но трябва да се търси неговото решение.”, коментира още той.
 Това, че падат дърветата, показва, че гората е на възраст. Трябва да се вземат мерки и да се започнат ограничени сечи там, където има поява на подрас, в минимални мащаби, но в продължителен период от време, обясни Емил Гелов.
 Той добави, че след като са констатирани паданията на стари дървета, са проведени и разговори с Горско стопанство - Шумен, коeто отговаря за платото.
 Ще се проведат съвещания с експерти от Изпълнителна агенция по горите, за да се намери най-доброто решение, каза още Гелов.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване