ПРОЕКТ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПАЗАРИТЕ В "ЧАТАЛДЖА" И "КОЛХОЗЕН"

 Инициатива „Съвременни пазари“, предвижда цялостно покритие на тържищата с леки конструкции, въвеждане на пазарски колички и обособени зони за тях, обезпечаване на комунални услуги на цялата търговска площ, специален достъп за доставчици и потребители, както и изграждане на нови паркоместа в подземни паркинги.
 Проектът запазва голяма част от настоящите практики, характерни за варненските пазари. Сред тях са осигуряване на естествена светлина, работа на принципа на „откритите щандове“ и зониране по типове продукти. Предвижда се внедряване на система за видеонаблюдение, която досега бе привилегия само на магазинчета, но не и на щандове, отговорни за основната част от дейността на пазарите.
 Инвестицията, нужна за пълното осъвременяване на „Чаталджа“ и „Колхозен“, е на стойност 42 млн. лева, като сумата може да бъде възстановена с печалби от стопанисването само за 10 години.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване