СУ „Л. КАРАВЕЛОВ” Е ЕДНО ОТ 10-ТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОДОБРЕНО ДА РАБОТИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 Училище “Любен Каравелов” в Добрич е едно от 10-те в България, което работи по програмата “Едно училище за всички”. Тази програма е свързана с т.н. приобщаващо образование.  
 Директорът на учебното заведение Светла Иванова е член на Професионалната общност  за приобщаващо образование. Тя каза, че това е част както от нейната, така и от работата на нейните колеги. Идеята се е зародила още през 2016 г., когато са научили за съществуването на Център за приобщаващо образование (ЦПО) благодарение на Фондация Америка за България. По програмата “Едно училище за всички” работата в национален мащаб е стартирала преди 3 години с пет пилотни училища, като целта е този нов модел за организиране на приобщаваща училищна среда да бъде приложен в повечето български училища. 62 училища са кандидатствали за участие, като учебното заведение в Добрич е избрано да продължи във втория етап, заедно с още 9 други училища от централна и западна България. Сформиран е лидерски екип, който да премине специално обучение в ЦПО. Областите за конкретна дейност са четири - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители.
  “Училището е голямо, с много ученици, затова е взето решение да се работи по всички четири направления. Другото, което е свършено е изготвяне на анализ на средата в учебното заведение. С помощта на наръчник от ЦПО преподавателите са имали възможност да оценят силни и слаби страни в работата, за да планират бъдещите си дейности в различните направления. Основно се търси колаборация между родители, ученици  и учители, за да се  води борба с агресията, с напускане на училището или непосещаването му, уточнява Светла Иванова. Програмата ще продължи до 2019 г.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване