УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИМЕР

 Участниците в първия випуск на програма „Училища за пример“ са 26 и са избрани след отворена покана за кандидатстване и прецизен подбор от над 70 училища от цялата страна.
 Избраните училища са от 15 области на страната с разнообразен профил и контекст – различни по големина населени места, брой учители и резултати на външни оценявания. В рамките на двете години и развитието на програмата това ще позволи да се проследи въздействието на прилаганите практики и доколко те са ефективни за различните училища.
 През последните 10 години повече от 400 нови учители преминават през програмата „Нов път в преподаването“ на организацията. В рамките на две години те получават подкрепа да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от тези учители продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и др.

 

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване