16 УЧЕНИЦИ ОТ ВАРНА ЩЕ УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНИМИЯ

 Шестнадесет ученици от кръжоците по астрономия в НА ОП “Николай Коперник” са класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по астрономия, която ще се проведе в гр. Кърджали от 4 до 6 май 2018 г. Учениците са от МГ “Д-р Петър Берон”, ГПЧЕ “Йоан Екзарх”, Първа езикова гимназия, СУ “Найден Геров”, СУ “П. Кр. Яворов” и са подготвени от д-р Ева Божурова и г-жа Иванка Гецова-Момчева - старши учители в ЦПЛР-НАОП. Първи и втори във възрастова група 7-8 клас сред връстниците си от цяла България са съответно Тервел Стоянов и Васил Иванов. Втори във възрастова група 9-10 клас е Дочко Мажаров. Участниците във възрастова група 7-8 клас са Тервел Галинов Стоянов, Васил Иванов, Михаил Илиев, Виктор Николов, Антоний Георгиев, Искра Василева, Иглика Генова и Християн Мирев. Във възрастова група 9-10 клас учениците са Калина Георгиева, Дочко Маджаров, Никола Славов, Здравко Славов,  Димитър Митев, Роман Рогатних. Ивайло Белчев и Феодор Кономаев са във възрастовата група 11-12 клас.

Фирмен каталог

Ако искате да присъствате
в нашия фирмен каталог.

» запитване