Видео справочник

Това са съвкупност от видео презентации на бизнес организации за бързо и атрактивно представяне характера и дейността им, бърз достъп на информация и зрителен и звуков ефект.